SJCAM SJ5000+ White Screen

/Tag:SJCAM SJ5000+ White Screen

วิธีแก้ไข SJCAM SJ5000+ จอขาว

วิธีแก้ไข SJCAM SJ5000+ จอขาว พบจากสาเหตุลงเฟิร์มแวร์ผิดขนาดหน้าจอ จาก 1.54 นิ้ว ลง 1.5 นิ้ว ทำให้การแสดงผลผิดเพี้ยน และพบเฉพาะในกล้อง SJCAM SJ5000+ ที่มีขนาดหน้าจอ 1.54 นิ้ว เท่านั้น หมายเหตุ ที่กล่องผลิตภัณฑ์ด้านนอก จะเขียนเหมือนกันคือ 1.5 นิ้ว เราจึงไม่สามารถแบ่งออกจากตัวกล่องผลิตภัณฑ์   วิธีแก้ไขที่ได้ผล ต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์กล้อง SJCAM SJ5000+ ให้ตรงกับขนาดหน้าจอมาลงให้ถูกต้อง ขั้นตอนการลงเหมือนขั้นตอนการลงปกติ หากหน้าจอขาวมีวิธีแก้ไขให้เห็นการแสดงผลที่หน้าจอ คือ เชื่อมต่อภาพออกจอทีวีผ่านสาย Micro HDMI เข้ากับจอแสดงผล (จอโทรทัศน์, โปรเจคเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์)   วิธีจินตภาพโดยไม่ต้องใช้สาย HDMI หรือวิธีบ้านๆแบบได้ผล ใช้วิธีจินตภาพ (หลับตานึกว่าอยู่หน้าจอโหมดไหน) ค่อยๆกดโดยทิ้งจังหวะ จะได้ไม่สับสน และต้องใจเย็นนิดหนึ่ง ขั้นตอนมีดังนี้ หลังจากเปิดเครื่อง ค่อยๆ กด Power ช้าๆ [...]

By | 2015-08-04T12:12:08+00:00 August 4th, 2015|เทคนิคจากผู้ใช้|Comments Off on วิธีแก้ไข SJCAM SJ5000+ จอขาว